REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Základné potraviny pre „ KREATÍV „ Zariadenie sociálnych služieb Klasov“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 90656384 | Kód: 13/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 13/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\05\09
09.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 prijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\09
09.05.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 13/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\05\03
03.05.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 13/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\04\22
22.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 13/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\04\21
21.04.2023
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy vajcia Ostatné dokumenty
2023\04\21
21.04.2023
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mlieko Ostatné dokumenty
2023\04\21
21.04.2023
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy ovocie Ostatné dokumenty
2023\04\21
21.04.2023
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mrazená hydina Ostatné dokumenty
2023\04\20
20.04.2023
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mrazená zelenina Ostatné dokumenty
2023\04\20
20.04.2023
 Súčinosť k podpísaniu zmluvy chlieb Ostatné dokumenty
2023\04\20
20.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\19
19.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\19
19.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\19
19.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\19
19.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\19
19.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\19
19.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\19
19.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 neptijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\19
19.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\19
19.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\19
19.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\19
19.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\19
19.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\19
19.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\19
19.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\19
19.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\18
18.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\18
18.04.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2023 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\04\18
18.04.2023
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2023\04\13
13.04.2023
 Príloha - 13/ME/2023 Príloha
2023\03\15
15.03.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 13/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\03\15
15.03.2023
 Súťažné podklady - 13/ME/2023 Súťažné podklady
2023\03\15
15.03.2023
21.05.2024 20:54:16