REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Rekonštrukcia Domu smútku v Revúcej“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 10987698 | Kód: 34/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2022\06\19
19.06.2022
22.05.2024 03:45:53