REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Dobudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 42961894 | Kód: 15/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\05\27
27.05.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19366-WYT neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\05\27
27.05.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19366-WYT neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\05\27
27.05.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19366-WYT neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\05\27
27.05.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19366-WYT neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\05\27
27.05.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19366-WYTprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\05\27
27.05.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\05\16
16.05.2022
 Vysvetlenie - 15/ME/2022 Vysvetlenie
2022\04\28
28.04.2022
 Vysvetlenie - 15/ME/2022 Vysvetlenie
2022\04\28
28.04.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 15/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\04\08
08.04.2022
 Súťažné podklady - 15/ME/2022 Súťažné podklady
2022\04\08
08.04.2022
21.05.2024 21:48:40