Dobudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) | 15/ME/2022 | Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 92504, Tomášikovo
Vyhodnocovanie ponúk

Dobudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 42961894 | Kód: 15/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 18:51:37