REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Elektrotechnické laboratórne stoly s príslušenstvom, dovoz, montáž, zaškolenie

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 93150651 | Kód: 58/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2021\02\11
11.02.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 58/ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\12\28
28.12.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 58/ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\12\28
28.12.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 58/ME/2020 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\12\28
28.12.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 58/ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\12\22
22.12.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2020\12\21
21.12.2020
 Opravené vzorce v Návrhu na plnenie kritérií Ostatné dokumenty
2020\12\04
04.12.2020
 Príloha - 58/ME/2020 č.5 Príloha
2020\12\02
02.12.2020
 Súťažné podklady - 58/ME/2020 Súťažné podklady
2020\12\02
02.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 58/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky
2020\12\02
02.12.2020
22.05.2024 03:54:40