REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Zateplenie fasád MŠ Kríkova, Bratislava-Vrakuňa“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 28567968 | Kód: 79/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\02\05
05.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 79/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\05
05.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 79/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\05
05.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 79/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\05
05.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 79/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\05
05.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 79/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\05
05.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 79/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\05
05.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 79/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\05
05.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 79/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\05
05.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 79/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\05
05.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 79/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\05
05.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 79/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\05
05.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 79/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\05
05.02.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 79/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\02\05
05.02.2021
 Splnenie podmienok účasti - predloženie dokladov Ostatné dokumenty
2021\01\26
26.01.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\01\19
19.01.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 79/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky
2020\12\21
21.12.2020
 projektová dokumentácia Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 projektová dokumentácia Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 projektová dokumentácia Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 projektová dokumentácia Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 Zadanie Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 Súťažné podklady - 79/ME/2020 Súťažné podklady
2020\12\21
21.12.2020
21.05.2024 20:49:27