„Zateplenie fasád MŠ Kríkova, Bratislava-Vrakuňa“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 79/ME/2020 | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Vyhodnocovanie ponúk

„Zateplenie fasád MŠ Kríkova, Bratislava-Vrakuňa“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 28567968 | Kód: 79/ME/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 07:17:40