REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Poskytnutie služby verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Námestie priateľstva v Dunajskej Strede“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99695441 | Kód: 23/Dunajská Streda/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 23/Dunajská Streda/2021 č. 4 Príloha
2021\08\21
21.08.2021
 Príloha - 23/Dunajská Streda/2021 č. 3 Príloha
2021\08\21
21.08.2021
 Príloha - 23/Dunajská Streda/2021č. 2 Príloha
2021\08\21
21.08.2021
 Príloha - 23/Dunajská Streda/2021 č. 1 Príloha
2021\08\21
21.08.2021
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\08\21
21.08.2021
22.05.2024 04:05:02