REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Realizácia extenzívnych vegetačných, klimatických a energeticky aktívnych striech Materskej školy Kríkova 20, Bratislava - Vrakuňa

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 61683094 | Kód: 4/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\10\13
13.10.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\10\13
13.10.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\10\13
13.10.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\10\13
13.10.2020
 Doplnenie dokumentácie k splneniu podmienok účasti Ostatné dokumenty
2020\09\26
26.09.2020
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2020\08\15
15.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 4/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky
2020\07\21
21.07.2020
21.05.2024 22:47:52