REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka zemného plynu“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 15303564 | Kód: 37/ME/2020 9601/2020/DS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - 37/ME/2020 9601/2020/DS Ostatné dokumenty
2020\09\16
16.09.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 37/ME/2020 9601/2020/DS neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\09\05
05.09.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 37/ME/2020 9601/2020/DS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\07\24
24.07.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 37/ME/2020 9601/2020/DS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\07\23
23.07.2020
22.05.2024 03:13:48