REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodanie potravín pre Základnú škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 70677603 | Kód: 52/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 4 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\29
29.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\29
29.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 2 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\29
29.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 1 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\29
29.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 4 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\28
28.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 3 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\28
28.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\28
28.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\28
28.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 vajcia Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\11
11.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\11
11.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\11
11.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 mrazené 2 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\11
11.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 mrazené Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\11
11.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 mlieko 2 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\11
11.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 mlieko Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\11
11.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\11
11.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 zelenina 2 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\11
11.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 zelenina Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\11
11.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\11
11.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\11
11.01.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 52/ME/2023 chlieb Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\11
11.01.2024
 Žiadosť o vysvetlenie - 52/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2024\01\11
11.01.2024
 Žiadosť o vysvetlenie - 52/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 vajcia neprijal 4 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 neprijal vajcia 3 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 neprijal vajcia 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 neprijal vajcia Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 prijal vajcia Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 mrazené neprijal 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 neprijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 mrazené prijal 4 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 prijal mrazené 3 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 mrazené prijal 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 prijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 prijal mlieko 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 prijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 neprijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 ovocie 3 ptrijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 prijal ovocie 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 ovocie prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 prijal základné 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 prijal základné potraviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 52/ME/2023 prijal chlieb Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\11
11.01.2024
 Ostatné dokumenty - 52/ME/2023 bolo doplnené 20.12.2023 Ostatné dokumenty
2024\01\03
03.01.2024
 Ostatné dokumenty - 52/ME/2023 boli doplnené 20.12,2023 Ostatné dokumenty
2024\01\03
03.01.2024
 Príloha - 52/ME/2023 č. 7 Príloha
2023\12\20
20.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 č. 6 Príloha
2023\12\20
20.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 príloha č. 3-4 Príloha
2023\12\20
20.12.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 52/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\12\11
11.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 č. 2.7 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 č. 2.6 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 č. 2.5 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 č. 2.5 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 č. 2.4 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 č. 2.3 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 č. 2.2 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 č. 2.1 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 Príloha č. 1 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 Logický celok č. 7 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 Logický celok č. 6 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 Logický celok č. 5 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 Logický celok č. 4 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 Logický celok č. 3 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 Logický celok č. 2 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Príloha - 52/ME/2023 Logický celok č. 1 Príloha
2023\12\09
09.12.2023
 Súťažné podklady - 52/ME/2023 Súťažné podklady
2023\12\09
09.12.2023
22.05.2024 04:09:37