REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Riadenie projektu: Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39708923 | Kód: NFP302030G119

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva Riadenie projektu- NFP302030G119 Dokumenty zadávateľa
2020\07\08
08.07.2020
21.05.2024 22:33:09