REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – Mesto Komárno“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 95210571 | Kód: 10/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\06\26
26.06.2021
 Vyhodnotenie ponuky - neuspel Ostatné dokumenty
2021\06\26
26.06.2021
 Vyhodnotenie ponuky - neuspel Ostatné dokumenty
2021\06\26
26.06.2021
 Vyhodnotenie ponuky - neuspel Ostatné dokumenty
2021\06\26
26.06.2021
 Vyhodnotenie ponuky - uspel Ostatné dokumenty
2021\06\26
26.06.2021
 Vysvetlenie - 10/ME/2021 Vysvetlenie
2021\06\08
08.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 10/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\05\25
25.05.2021
 Príloha - 10/ME/2021 Príloha
2021\05\25
25.05.2021
 Súťažné podklady - 10/ME/2021 Súťažné podklady
2021\05\25
25.05.2021
21.05.2024 22:42:54