„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – Mesto Komárno“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 10/ME/2021 | Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1, 94501, Komárno
Vyhodnocovanie ponúk po elektronickej aukcii
 Prihlásenie menom a heslom
 
Zabudli ste heslo?
 Prihlásenie pomocou eID

23.06.2024 13:19:01