REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„ Zariadenie školskej kuchyne – MŠ Staškov“

Prieskum trhu |  ID: 55987110 | Kód: 22/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\06\26
26.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 22/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\26
26.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 22/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\26
26.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 22/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\26
26.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 22/ME/2021 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\26
26.06.2021
 Záväzná výzva doplnená o dve položky - označené červenou Vysvetlenie
2021\06\17
17.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 22/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\15
15.06.2021
21.05.2024 22:44:47