REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu“

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 23036538 | Kód: 56/ME/2020/2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 56/ME/2020/2 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\18
18.09.2020
22.05.2024 04:53:17