REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Základné potraviny pre SUBSIDIUM -špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 21059078 | Kód: 23/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 23/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\12
12.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 23/ME/2023 prijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\12
12.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 23/ME/2023 neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\12
12.07.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 23/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\12
12.07.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 23/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\12
12.07.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 23/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\12
12.07.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 23/ME/2023 ovocie Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\12
12.07.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 23/ME/2023 mlieko Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\11
11.07.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 23/ME/2023 chlieb Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\11
11.07.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 23/ME/2023 mäso Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\11
11.07.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 23/ME/2023 konz Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\11
11.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 23/ME/2023 základ.potraviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\11
11.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 23/ME/2023 špec.pot Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\11
11.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 23/ME/2023 vajcia Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\11
11.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 23/ME/2023 ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\11
11.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 23/ME/2023 neprial mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\11
11.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 23/ME/2023 prijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\11
11.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 23/ME/2023 konzervované Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\11
11.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 23/ME/2023 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\11
11.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 23/ME/2023 uspel mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\11
11.07.2023
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2023\07\11
11.07.2023
 Vysvetlenie - 23/ME/2023 Vysvetlenie
2023\06\19
19.06.2023
 Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov Vysvetlenie
2023\06\12
12.06.2023
 Príloha - 23/ME/2023 Príloha
2023\06\09
09.06.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 23/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\06\09
09.06.2023
 Súťažné podklady - 23/ME/2023 Súťažné podklady
2023\06\09
09.06.2023
22.05.2024 04:16:58