REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Ovocie a zelenina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 48668863 | Kód: 85/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\12\31
31.12.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 85/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\12\31
31.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\12\29
29.12.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 85/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\12\29
29.12.2022
 Príloha - 85/ME/2022 Príloha
2022\12\16
16.12.2022
 Súťažné podklady - 85/ME/2022 Súťažné podklady
2022\12\16
16.12.2022
21.05.2024 22:52:25