REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Elektrické pripojenie verejne prístupnej nabíjacej stanice obec Dedina Mládeže“

Prieskum trhu |  ID: 75693563 | Kód: 27/ME/2020/2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o súčinnosž k podpísaniu zmluvy o dielo Ostatné dokumenty
2020\08\26
26.08.2020
21.05.2024 21:49:15