„Elektrické pripojenie verejne prístupnej nabíjacej stanice obec Dedina Mládeže“

Prieskum trhu | 27/ME/2020/2 | Obec Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla 8, 94603, Dedina Mládeže
Vyhodnocovanie ponúk

„Elektrické pripojenie verejne prístupnej nabíjacej stanice obec Dedina Mládeže“

Prieskum trhu |  ID: 75693563 | Kód: 27/ME/2020/2

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 06:11:56