REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„IKT, prezentačná a ozvučovacia technika“ Operačný program Ľudské zdroje

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64035264 | Kód: 63(ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\11\12
12.11.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 63(ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\11\11
11.11.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 63(ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\11\11
11.11.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 63(ME/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\11\11
11.11.2021
 Príloha - 63(ME/2021 Príloha
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady - 63(ME/2021 Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
22.05.2024 04:45:19