REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie žiadosti o dotáciu vrátane štúdie pre Environmentálny fond 2021 pre mesto Dunajská Streda

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14607046 | Kód: 14/Dunajská Streda /2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 14/Dunajská Streda /2020 Príloha
2020\12\03
03.12.2020
 Súťažné podklady - 14/Dunajská Streda /2020 Súťažné podklady
2020\12\03
03.12.2020
22.05.2024 03:39:46