„Rekonštrukcia toaliet s toaletou pre telesne postihnutých“

Zákazka s nízkou hodnotou | 2/ Stredná odborná škola elektrotechnická | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, 90845, Gbely

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2019\02\17
17.02.2019
20.06.2019 17:47:46