REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Rekonštrukcia toaliet s toaletou pre telesne postihnutých“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 44703805 | Kód: 2/ Stredná odborná škola elektrotechnická

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2019\02\17
17.02.2019
22.05.2024 04:40:44