REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka didaktickej techniky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 42741465 | Kód: 18/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\06\12
12.06.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 18/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\06\12
12.06.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 18/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\06\12
12.06.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 18/ME/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\06\12
12.06.2021
 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\05\26
26.05.2021
 Súťažné podklady - 18/ME/2021 Súťažné podklady
2021\05\26
26.05.2021
22.05.2024 04:15:45