REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – verejné osvetlenie “

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 89810534 | Kód: 82/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\02\04
04.02.2021
 Vyhodnotenie ponúk neuspel Ostatné dokumenty
2021\02\04
04.02.2021
 Vyhodnotenie ponúk neuspel Ostatné dokumenty
2021\02\04
04.02.2021
 Vyhodnotenie ponúk neuspel Ostatné dokumenty
2021\02\04
04.02.2021
 Vyhodnotenie ponúk - prijal Ostatné dokumenty
2021\02\04
04.02.2021
 Vysvetlenie - 82/ME/2020 Vysvetlenie
2021\01\22
22.01.2021
 Vysvetlenie - 82/ME/2020 č. 2 Vysvetlenie
2021\01\21
21.01.2021
 Vysvetlenie - 82/ME/2020 doplnená Zmluva Vysvetlenie
2021\01\16
16.01.2021
 Príloha - 82/ME/2020 Príloha
2021\01\16
16.01.2021
 Vysvetlenie - 82/ME/2020 Vysvetlenie
2021\01\16
16.01.2021
 Vysvetlenie - 82/ME/2020 elektronická aukcia otváranie ponúk Vysvetlenie
2021\01\04
04.01.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 82/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky
2020\12\28
28.12.2020
 Príloha - 82/ME/2020 Príloha
2020\12\28
28.12.2020
 Súťažné podklady - 82/ME/2020 Súťažné podklady
2020\12\28
28.12.2020
 Príloha - 82/ME/2020 Príloha
2020\12\28
28.12.2020
 Súťažné podklady - 82/ME/2020 Súťažné podklady
2020\12\28
28.12.2020
22.05.2024 03:09:55