REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Znalecké posudky pre mesto Dunajská Streda

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99994143 | Kód: 12/Dunajská Streda/ 11745/2020/DS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Technická dokumentácia Príloha
2020\11\12
12.11.2020
 Príloha - 12/Dunajská Streda/ 11745/2020/DS Príloha
2020\11\12
12.11.2020
 Výzva na predkladanie ponúk - 12/Dunajská Streda/ 11745/2020/DS Súťažné podklady
2020\11\12
12.11.2020
21.05.2024 22:20:16