REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Nákup motorových vozidiel - Osobný terénny automobil úžitkový PICK UP“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 39822856 | Kód: 49/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\11\10
10.11.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2022 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\11\10
10.11.2022
 Zmluva Ostatné dokumenty
2022\10\14
14.10.2022
 Zápisnica z rokovania Ostatné dokumenty
2022\10\14
14.10.2022
 Ostatné dokumenty - 49/ME/2022 Ostatné dokumenty
2022\10\03
03.10.2022
 Pozvánka Ostatné dokumenty
2022\09\27
27.09.2022
 Vysvetlenie - 49/ME/2022 Vysvetlenie
2022\09\14
14.09.2022
 Vysvetlenie - 49/ME/2022 Vysvetlenie
2022\08\23
23.08.2022
 Súťažné podklady - 49/ME/2022 Súťažné podklady
2022\08\22
22.08.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 49/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\08\22
22.08.2022
22.05.2024 04:50:07