REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Revúca“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 85132793 | Kód: 9/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy č. 3 Ostatné dokumenty
2021\05\07
07.05.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy č. 4 Ostatné dokumenty
2021\05\07
07.05.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy č. 2 Ostatné dokumenty
2021\05\07
07.05.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy č. 1 Ostatné dokumenty
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 9/ME/2021 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\07
07.05.2021
 Splnenie podmienok účasti Ostatné dokumenty
2021\04\27
27.04.2021
 Doplnenie vysvetlenie ponuky Ostatné dokumenty
2021\04\23
23.04.2021
 Vysvetlenie mimoridne nízkej ceny 1 časť zákazky Ostatné dokumenty
2021\04\20
20.04.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\04\17
17.04.2021
 Príloha - 9/ME/2021 Príloha
2021\04\14
14.04.2021
 Vysvetlenie - 9/ME/2021 č. 4 Vysvetlenie
2021\04\14
14.04.2021
 Vysvetlenie - 9/ME/2021 č. 3 Vysvetlenie
2021\04\08
08.04.2021
 Doplnená zmluva o dielo Vysvetlenie
2021\04\07
07.04.2021
 Príloha - 9/ME/2021 č.2 Príloha
2021\04\07
07.04.2021
 Príloha - 9/ME/2021 č. 1 Príloha
2021\04\07
07.04.2021
 Vysvetlenie - č. 2 Vysvetlenie
2021\04\07
07.04.2021
 Vysvetlenie - 9/ME/2021 Vysvetlenie
2021\03\31
31.03.2021
 PD ul. Štúrová, Škultétyho, Nandrassyho Príloha
2021\03\17
17.03.2021
 Zadanie ul. Štúrová, Škultétyho, Nandrassyho Príloha
2021\03\17
17.03.2021
 PD Ulica sv. Quirina Príloha
2021\03\17
17.03.2021
 Zadanie Ulica sv. Quirina Príloha
2021\03\17
17.03.2021
 PD ulice Maša Príloha
2021\03\17
17.03.2021
 Zadanie ulice Maša Príloha
2021\03\17
17.03.2021
 PD ul. A. Hlinku Príloha
2021\03\17
17.03.2021
 Zadanie ul. A. Hlinku Príloha
2021\03\17
17.03.2021
 Súťažné podklady - 9/ME/2021 Súťažné podklady
2021\03\17
17.03.2021
21.05.2024 21:53:39