REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vajcia v škrupine, čerstvé

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 24188440 | Kód: 8/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2023\02\16
16.02.2023
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 8/ME/2023 Oznámenie o výsledku - neuspel
2023\02\16
16.02.2023
 Oznámenie o výsledku - uspel - 8/ME/2023 Oznámenie o výsledku - uspel
2023\02\16
16.02.2023
 Príloha - 8/ME/2023 Príloha
2023\01\31
31.01.2023
 Súťažné podklady - 8/ME/2023 Súťažné podklady
2023\01\31
31.01.2023
22.05.2024 04:23:45