REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Rozvoj spoločnosti Botanic Food Logický celok č. 1 Kontinuálna fritéza

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 39912407 | Kód: 72/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 72/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\11\08
08.11.2022
22.05.2024 03:52:01