REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka zemného plynu pre ZŠ Staškov“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82635228 | Kód: 41/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\08\17
17.08.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 41/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\08\17
17.08.2022
 Odberné miesto Ostatné dokumenty
2022\08\15
15.08.2022
 Výzva na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2022\08\15
15.08.2022
 Ostatné dokumenty - 41/ME/2022 Ostatné dokumenty
2022\08\15
15.08.2022
 Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov Vysvetlenie
2022\07\28
28.07.2022
 Príloha - 41/ME/2022 Príloha
2022\07\27
27.07.2022
 Súťažné podklady - 41/ME/2022 Súťažné podklady
2022\07\27
27.07.2022
22.05.2024 04:57:30