REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Oprava a údržba miestnych komunikácií v obci Staškov“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 79332116 | Kód: 34/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\08\03
03.08.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 34/ME/2021 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\08\03
03.08.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 34/ME/2021 neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\08\03
03.08.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 34/ME/2021 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\08\03
03.08.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 34/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\07\29
29.07.2021
 Doplnenie dokladov a dokumentov splnenie podmienok účasti Ostatné dokumenty
2021\07\27
27.07.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\07\26
26.07.2021
 Vysvetlenie - 34/ME/2021 Vysvetlenie
2021\07\24
24.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 34/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\06\24
24.06.2021
 Jednorlivé úseky Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Technický popis Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Výkaz výmer Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Výkaz výmer č. 8 Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Výkaz výmer č. 7 Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Výkaz výmer č. 6 Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Výkaz výmer č. 5 Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Výkaz výmer č. 4 Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Výkaz výmer č. 3 Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Výkaz výmer č. 2 Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Výkaz výmer č. 1 Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Súťažné podklady - 34/ME/2021 Súťažné podklady
2021\06\24
24.06.2021
22.05.2024 04:39:31