REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dokovateľný notebook s príslušenstvom“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 86990792 | Kód: 73/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 73/ME/2021 beuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\08
08.01.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\01\06
06.01.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 73/ME/2021 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\06
06.01.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\01\05
05.01.2022
 Vysvetlenie - 73/ME/2021 Vysvetlenie
2021\12\27
27.12.2021
 Vysvetlenie - 73/ME/2021 Vysvetlenie
2021\12\23
23.12.2021
 Príloha - 73/ME/2021 Príloha
2021\12\09
09.12.2021
 Súťažné podklady - 73/ME/2021 Súťažné podklady
2021\12\09
09.12.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 73/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\12\09
09.12.2021
21.05.2024 22:36:36