REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 31432576 | Kód: 24(ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2021\06\21
21.06.2021
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu kúpnej zmluvy Ostatné dokumenty
2021\01\29
29.01.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 24(ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\12\11
11.12.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 24(ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\12\11
11.12.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 24(ME/2020 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\12\11
11.12.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 24(ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\12\08
08.12.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 24(ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\11\29
29.11.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 24(ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\11\29
29.11.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 24(ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\11\29
29.11.2020
 Opätovné vyhodnotenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2020\11\29
29.11.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 24(ME/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 24(ME/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\05\14
14.05.2020
22.05.2024 03:15:43