REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie žiadosti o NFP: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Námestie priateľstva v Dunajskej Strede

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 35097498 | Kód: 28/2021 Dunajská Streda

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 28/2021 Dunajská Streda č.4 Príloha
2021\09\28
28.09.2021
 Príloha - 28/2021 Dunajská Streda č.3 Príloha
2021\09\28
28.09.2021
 Príloha - 28/2021 Dunajská Streda č.2 Príloha
2021\09\28
28.09.2021
 Príloha - 28/2021 Dunajská Streda č.1 Príloha
2021\09\28
28.09.2021
 Súťažné podklady - 28/2021 Dunajská Streda Súťažné podklady
2021\09\28
28.09.2021
21.05.2024 22:41:41