Vypracovanie žiadosti o NFP: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Námestie priateľstva v Dunajskej Strede

Zákazka s nízkou hodnotou | 28/2021 Dunajská Streda | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

Vypracovanie žiadosti o NFP: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Námestie priateľstva v Dunajskej Strede

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 35097498 | Kód: 28/2021 Dunajská Streda

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 15:35:27