REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Notebooky pre ZUŠ Kolárovo“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 36459971 | Kód: 15/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\06\10
10.06.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 15/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\06\09
09.06.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 15/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\06\09
09.06.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 15/ME/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\06\09
09.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 15/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\25
25.05.2021
21.05.2024 22:33:51