REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Umelecko-remeselné dielne – Nábytok” (SKHU/1601/1.1/229)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 66642429 | Kód: 41/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2020\12\03
03.12.2020
 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti k podpisu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\10\28
28.10.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 41/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\28
28.10.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 41/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\28
28.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 41/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\28
28.10.2020
 Príloha - 41/ME/2020 Príloha
2020\08\06
06.08.2020
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2020\08\06
06.08.2020
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2020\08\06
06.08.2020
22.05.2024 05:01:09