REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Nákup motorových vozidiel - Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 14814605 | Kód: 75/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie - 75/ME/2022 Vysvetlenie
2022\11\28
28.11.2022
 Vysvetlenie - 75/ME/2022 Vysvetlenie
2022\11\25
25.11.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 75/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\11\14
14.11.2022
 Súťažné podklady - 75/ME/2022 Súťažné podklady
2022\11\14
14.11.2022
22.05.2024 03:36:05