REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79204122 | Kód: 33/12727/2021/DS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 33/12727/2021/DS č. 4 Príloha
2021\11\26
26.11.2021
 Príloha - 33/12727/2021/DS č.3 Príloha
2021\11\26
26.11.2021
 Príloha - 33/12727/2021/DS č. 2 Príloha
2021\11\26
26.11.2021
 Príloha - 33/12727/2021/DS č, 1 Príloha
2021\11\26
26.11.2021
 Výzva na predkladanie ponúk 33/12727/2021/DS Súťažné podklady
2021\11\26
26.11.2021
22.05.2024 04:12:36