REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Preprava a energetické zhodnotenie odpadu z mesta Levoča“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 63355469 | Kód: 66/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Doplnenie a vysvetlenie - zmena plnenia v zmluve Ostatné dokumenty
2021\01\29
29.01.2021
 Doplnenie a vysvetlenie - zmena plnenia v zmluve Ostatné dokumenty
2021\01\29
29.01.2021
 Odpoveď na namietku Ostatné dokumenty
2020\12\01
01.12.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 66/ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\11\23
23.11.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2020\11\21
21.11.2020
 Vysvetlenie - 66/ME/2020 Vysvetlenie
2020\11\16
16.11.2020
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 66/ME/2020 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2020\11\13
13.11.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 66/ME/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\10\21
21.10.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 66/ME/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\10\20
20.10.2020
 Súťažné podklady - 66/ME/2020 Súťažné podklady
2020\10\20
20.10.2020
21.05.2024 22:07:25