REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Obnova povrchu komunikácie na ul. Borovicová v MČ Bratislava-Vrakuňa“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 42492412 | Kód: 56/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\11\22
22.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 56/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\22
22.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 56/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\22
22.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 56/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\22
22.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 56/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\22
22.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 56/ME/2021 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\22
22.11.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 56/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\11\06
06.11.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 56/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\11\02
02.11.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\11\02
02.11.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 56/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\10\06
06.10.2021
 Príloha - 56/ME/2021 2 Príloha
2021\10\06
06.10.2021
 Príloha - 56/ME/2021 1 Príloha
2021\10\06
06.10.2021
 Súťažné podklady - 56/ME/2021 Súťažné podklady
2021\10\06
06.10.2021
22.05.2024 04:01:59