REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dobudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90078640 | Kód: 2/ME/2022/2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\04\01
01.04.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 2/ME/2022/2 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\03\30
30.03.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 2/ME/2022/2 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\03\30
30.03.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 2/ME/2022/2 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\03\30
30.03.2022
 Výzva na predloženie ponuky (*) - 2/ME/2022/2 Výzva na predloženie ponuky
2022\03\10
10.03.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\03\10
10.03.2022
 Projektová dokumentácia č. 5 Príloha
2022\03\10
10.03.2022
 Projektová dokumentácia č. 4 Príloha
2022\03\10
10.03.2022
 Projektová dokumentácia č. 3 Príloha
2022\03\10
10.03.2022
 Projektová dokumentácia č. 2 Príloha
2022\03\10
10.03.2022
 Projektová dokumentácia č. 1 Príloha
2022\03\10
10.03.2022
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2022\03\10
10.03.2022
22.05.2024 04:27:03