Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
75/ME/2022 „Nákup motorových vozidiel - Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-12-14 09:00
14.12.2022
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
76/ME/2022 Základné potraviny pre ,,NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-12-14 09:00
14.12.2022
09:00
„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
78/ME/2022 „Dodávka elektrickej energie pre mesto Kolárovo“
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-12-13 09:00
13.12.2022
09:00
Mesto Kolárovo
72/ME/2022 Rozvoj spoločnosti Botanic Food Logický celok č. 1 Kontinuálna fritéza
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-11-30 09:00
30.11.2022
09:00
Botanic Food s.r.o.
73/ME/2022 Rozvoj spoločnosti Botanic Food Logický celok č. 2 Dvojsekcionálny kotol
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-11-30 09:00
30.11.2022
09:00
Botanic Food s.r.o.
68/ME/2022 Základné potraviny pre „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-11-30 09:00
30.11.2022
09:00
„MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
30.11.2022 05:54:20