Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
50/ME/2023 Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Rimavská Sobota
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2023-12-22 09:00
22.12.2023
09:00
Mesto Rimavská Sobota
49/ME/2023 „ Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice "
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2023-12-11 09:00
11.12.2023
09:00
Školský internát, Medická 2, Košice
47/ME/2023 Základné potraviny pre ,,BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2023-12-04 09:00
04.12.2023
09:00
„BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
48/ME/2023 Základné potraviny pre ,,NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2023-12-01 09:00
01.12.2023
09:00
„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
28.11.2023 15:16:29