SK EN  | 21.4.2018 06:00:21

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
5055-WYS „Park v Tomášikove“ Výskyt invázneho druhu Ailanthus altissima (pajasen žliazkatý) 02.05.2018
09:00
Obec Tomášikovo
4137-WYP Centrum obce Iža – rekonštrukcia kultúrneho domu – zmena projektu – zníženie energetickej náročnosti spoločenskej sály 27.04.2018
10:30
Obec Iža
4189-WYP Cultacross – Revitalizácia brehu jazera Thermalpark 25.04.2018
09:30
Mesto Dunajská Streda
5106 - MSS Činnosť stavebného dozoru pre projekt modernizácia električkových tratí - Dúbravsko – Karloveská radiála 21.05.2018
12:00
Hlavné mesto SR Bratislava
AOS-300/21-58/2018 Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb 10.05.2018
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4529 - WYT Dodanie technológie pre zberný dvor Mojmírovce 23.04.2018
09:00
Obec Mojmírovce
4534 - WYT Dodanie technológie pre zberný dvor Tomášikovo 23.04.2018
11:00
Obec Tomášikovo
4398 - WYT Inovácia výrobného procesu v spoločnosti DIMENSA, spol. s. r. o. 18.05.2018
09:00
DIMENSA, spol. s.r.o.
4537 - WYT Kompostáreň v obci Dobrohošť - technológia 25.04.2018
12:30
Obec Dobrohošť
2109-MSS Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 09.05.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Nákup česacej linky 02.05.2018
10:00
Banskobystrický pivovar, a.s.
4525 - WYT Podpora kultúrnej a kreatívnej činnosti spoločnosti BeOnMind 30.04.2018
14:00
BeOnMind s.r.o.
3925-WYP Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda - časť B, Galantská c. II/507 – Malodvornícka c. III/1425 25.04.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
4134-WYP Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej školy Panny Márie 27.04.2018
12:00
Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo
5249 - WYT Rotačný stôl s tepelnou komorou 31.07.2018
23:59
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5345-WYP Rozšírenie kanalizácie Slovenský Grob, Ulica Pri štadióne a Chorvátska ulica 14.05.2018
09:00
Obec Slovenský Grob
5074-WYP STARÁ ŠKOLA - prístavba a prestavba na Materskú školu 09.05.2018
09:00
Obec Slovenský Grob
4519-WYP Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska,úsek:Rusovská cesta-Dolnozemská cesta 30.04.2018
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
4093 - WYS Zabezpečenie služby verejného osvetlenia – Kojatice 30.04.2018
15:00
Obec Kojatice
4511-WYP Zateplenie materskej školy v obci Petrova Ves 09.05.2018
10:00
Obec Petrova Ves
Zobrazených: 1 - 20 / 22 Stránky:  1 2

21.04.2018 06:00:22