SK EN  | 23.2.2018 07:14:06

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1ŠÚKL/2018 „Servis, oprava a údržba služobných osobných motorových vozidiel“ 23.02.2018
10:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1899-WYP Bytový dom 9.B.J. Malé Trakany 26.02.2018
09:00
Obec Malé Trakany
REK000139/2018-NVD Dodávka a pripojenie dieselagregátov pre Medipark 23.02.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2464-WYP DVOR SEPAROVANÉHO ZBERU DOLNÉ VESTENICE 12.03.2018
10:00
Obec Dolné Vestenice
2332 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Gemerská Poloma 26.02.2018
10:00
Obec Gemerská Poloma
2018/S 034-073506 Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves - Tovary 19.03.2018
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
2463-WYP INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA _STAVBA 12.03.2018
10:00
Obec Udiča
ZD_03_VR Intenzifikácia triedeného zberu v obci Veľké Ripňany - technika 08.03.2018
10:00
Obec Veľké Ripňany
2109-MSS Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 15.03.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
1995-MSS Letná údržba miestnych komunikácii na území mesta Dunajská Streda 13.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
REK000415/2018-NVD Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje 23.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PHZ/001/2018 Notebook - prieskum trhu na určenie PHZ 19.03.2018
20:00
Procurio s.r.o.
2590-WYP Obstaranie nájomných bytov v obci Pribeta 16.03.2018
09:30
Obec Pribeta
2472-WYP Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku v Dunajskej Strede 13.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
1580-WYP Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice 01.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2083-WYP Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou 05.03.2018
09:00
MČ Záhorská Bystrica
2492-WYP ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI PEČOVSKÁ VOVÁ VES 12.03.2018
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
2471 - WYT Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Drahovce 01.03.2018
10:00
Obec Drahovce
Technické vybavenie rastlinnej výroby 23.02.2018
10:00
Janka Balušíková
PD_11_2017_NZ Technika pre zberný dvor v obci Plevník Drienové. 07.03.2018
10:00
Obec Plevník - Drienové
Zobrazených: 1 - 20 / 30 Stránky:  1 2

23.02.2018 07:14:06