Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.08.2021
10:00
Mesto Sliač
32034-WYP Detské jasle
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.08.2021
10:00
Mesto Tvrdošín
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
1060769 Edukačné centrum 3D priestorovej zvukovej platformy Dolby Atmos - realizácia, prezentácia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
20.08.2021
09:00
Vysoká škola múzických umení
32768-WYP Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.08.2021
10:00
Obec Nová Bystrica
30214-WYP HALA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V MESTE SVIDNÍK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.08.2021
10:00
Mesto Svidník
33758-WYP Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre v Osrblí - Koliesková a bežecká dráha
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.08.2021
10:00
Slovenský zväz biatlonu
CR/VPP/206/21 Inštalácia GSM modulov pre EPS
Kvalifikačný systém
16.08.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
34268-MSS Komplexné upratovacie služby na FEI STU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
16.08.2021
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
LO-OVS-168-21 Migrácia SAP CRM a ISU na databázu HANA
Obchodná verejná súťaž
04.08.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
Modernizácia priestorov MTF STU Trnava - realizácia Fitness a stojiska na bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
28837-MST Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
13.08.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
34318-WYP Obecné nájomné byty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.08.2021
10:00
Obec Slovenské Ďarmoty
32164-MST Obstaranie technológie do remeselných dielní
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
06.08.2021
10:00
StyleFest s.r.o.
2021_PL_01 Obstaranie vozidla s hydraulickým žeriavom a 3-stranným sklápačom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.08.2021
10:00
I.S.O.N. spol. s r.o.
02/21 Oravský hrad – reštaurovanie kultúrnej pamiatky, Stavba obytná II – Administratívny trakt 2. etapa .
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
13:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Zobrazených: 1 - 20 / 54 Stránky:  1 2 3
01.08.2021 15:51:47