Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
20/ME/2021 BRO lístie a tráva – naloženie, preprava a zhodnotenie odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.11.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
48734-WYP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.11.2021
10:00
Obec Nová Bystrica
AOS-300/24-139/2021 Cestoviny
Zákazka s nízkou hodnotou
02.11.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
ZTCA/8/2021 Cievka na vyšetrenie ramena k MRI Philips
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
08:30
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
46546-MST Dodávka elektrickej energie na obdobie rokov 2022 - 2023
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
08.11.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.03.2022
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.03.2022
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.03.2022
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
42689 - MNA Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021
Súťaž návrhov
19.11.2021
17:00
Vysoká škola múzických umení
45871-MST Elektrónový mikroanalyzátor
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
15.11.2021
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
15.11.2021
10:00
Centrum Právnej Pomoci
44302-MSS Interaktívny systém dodávateľských reťazcov 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.10.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
42643-WYP Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.11.2021
10:00
Obec Golianovo
3/2021/VO/po Kompostáreň Komárno - strojové vybavenie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
19.11.2021
10:00
Mesto Komárno
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Laboratórny nábytok FCHPT
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
28.10.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.03.2022
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Monitoring médií pre mesto Žilina v roku 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
27.10.2021
10:00
Mesto Žilina
I/8-VO-1-16/2021 Nemocničné lôžka
Zákazka s nízkou hodnotou
27.10.2021
14:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Nový chodník pre peších na ul. Suvorovova, za úradom ŽSK k ZŠ Lichardova - úsek II a vybudovanie chodníka pri ZŠ Jarná
Zákazka s nízkou hodnotou
04.11.2021
10:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 20 / 62 Stránky:  1 2 3 4
23.10.2021 00:25:10