eZakazky - Mesto Banská Bystrica

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
25365 - WYP Detské inkluzívne ihrisko RODINKA
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
30.05.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
26.05.2022 17:09:40