Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa
 Mesto Banská Bystrica - Profil verejného obstarávateľa
Mesto Banská Bystrica Československej armády 1141/26
Banská Bystrica
974 01

IČO : 00313271
DIČ : 2020451587


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
001/PLZ/2021 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Školský a laboratórny nábytok a vybavenie 2023\02\15
002/PLZ/2021 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Odborné učebne 2023\02\15
022/ZNH/2022 Knižný fond pre školské knižnice ZŠ - opakované 2022\12\15
010/PLZ/2021 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce 2022\10\31
007/NLZ/2020 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôcky 2022\10\15
018/ZNH/2022 Knihy pre školy/školské knižnice – ZŠ odborné učebne 2022\09\19
021/PLZ/2021 Nájomné byty, Ďumbierska, Banská Bystrica – stavebné práce 2022\07\25
002/PLZ/2022 Detské inkluzívne ihrisko RODINKA 2022\06\21
013/PLZ/2021 Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica (APMA) 2022\04\12
003/PLZ/2021 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – IKT 2022\03\31
NÁMESTIE SLOBODY V BANSKEJ BYSTRICI 2021\10\12
038/ZNH/2021 Urbanistická štúdia Graniar - východ 2021\10\12
002/PLZ/2021 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Odborné učebne 2021\03\31
012/PLZ/2018 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - IKT 2020\12\09
005/PLZ/2019 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok 2020\12\09
006/PLZ/2019 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne 2020\12\09
004/NLZ/2018 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôck 2020\09\30
002/NLZ/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu 2020\07\23
002/NLZ/2019 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Banská Bystrica 2020\06\09
006/NLZ/2019 Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica 2020\04\20
007/NLZ/2019 POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV MESTA BANSKÁ BYSTRICA 2020\02\05
003/NLZ/2019 Dodávka silovej elektriny (od 01.01.2020 do 31.12.2021) pre všetky subjekty Mesta Banská Bystrica 2019\11\14
001/NLZ/2018 Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica 2019\10\10
013/PLZ/2018 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok 2019\09\17
014/PLZ/2018 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne 2019\09\17
003/PLZ/2019 Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica 2019\08\15
16.06.2024 21:20:42