Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Odborné učebne

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 80655970 | Kód: 002/PLZ/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 zrušenie postupu_vestnik Ostatné dokumenty
2021\03\31
31.03.2021
 Oznámenie o zrušení postupu - 14646-WYT Ostatné dokumenty
2021\03\31
31.03.2021
 predĺženie termínov - 14646-WYT Ostatné dokumenty
2021\03\23
23.03.2021
 Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie – Odborne ucebne_AKTUAL Ostatné dokumenty
2021\03\04
04.03.2021
 príloha c.1_odomknute hárky Ostatné dokumenty
2021\03\04
04.03.2021
 oznamenie-14646_-_wyt Výzva na predloženie ponuky
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.7_CV k podmienkam účasti Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.6_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.5_Suhlas so spracovaním OU Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.4_Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.3_Návrh Kupna_zmluva___odborne učebne Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.2_Krycí list ponuky Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie – Odborne učebne Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Súťažné podklady - 14646-WYT Súťažné podklady
2021\03\03
03.03.2021
18.10.2021 11:14:52