Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – IKT

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 97789699 | Kód: 003/PLZ/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Sprava o zakazke_ZS_IKT - 14645-WYT Ostatné dokumenty
2021\08\31
31.08.2021
 ponuka_MIVASOFT - 14645-WYT Ostatné dokumenty
2021\08\31
31.08.2021
 zapisnica vyhodnocovania ponuk_ZAVER - 14645-WYT Ostatné dokumenty
2021\08\31
31.08.2021
 zapisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti - 14645-WYT Ostatné dokumenty
2021\08\31
31.08.2021
 zapisnica z vyhodnocovania ponuk - 14645-WYT Ostatné dokumenty
2021\08\31
31.08.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk - 14645-WYT Ostatné dokumenty
2021\08\31
31.08.2021
 zmluva 2021_1684.ZV - 14645-WYT Ostatné dokumenty
2021\08\31
31.08.2021
 oznamenie-42192_-_ipt Ostatné dokumenty
2021\08\31
31.08.2021
 Odôvodnenia nezrušenia postupu - 14645-WYT Ostatné dokumenty
2021\07\30
30.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 14645-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\30
30.07.2021
 oznamenie-24716_-_iox Ostatné dokumenty
2021\05\03
03.05.2021
 predĺženie lehoty č. 3 - 14645-WYT Ostatné dokumenty
2021\04\30
30.04.2021
 Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie – IKT_30_04 Vysvetlenie
2021\04\30
30.04.2021
 žiadosť o vysvetlenie-otázky Vysvetlenie
2021\04\30
30.04.2021
 Príloha č. 3 Vysvetlenie
2021\04\30
30.04.2021
 Príloha č. 2 Vysvetlenie
2021\04\30
30.04.2021
 Príloha č. 1 Vysvetlenie
2021\04\30
30.04.2021
 odpoveď na vysvetlenie č. 1 - 14645-WYT Vysvetlenie
2021\04\30
30.04.2021
 oznamenie-17788_-_iox_08_04 Ostatné dokumenty
2021\04\08
08.04.2021
 predĺženie lehoty č. 2 - 14645-WYT Ostatné dokumenty
2021\04\07
07.04.2021
 predĺženie termínov - 14645-WYT Ostatné dokumenty
2021\03\23
23.03.2021
 Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie – IKT_AKTUAL Ostatné dokumenty
2021\03\04
04.03.2021
 príloha c.1_odomknute hárky Ostatné dokumenty
2021\03\04
04.03.2021
 oznamenie-14645_-_wyt Výzva na predloženie ponuky
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.7_CV k podmienkam účasti Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.6_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.5_Suhlas so spracovaním OU Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.4_Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.3_Návrh Kupna_zmluva___IKT Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.2_Krycí list ponuky Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie – IKT Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Súťažné podklady - 14645-WYT Súťažné podklady
2021\03\03
03.03.2021
18.10.2021 10:03:53