Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 77481153 | Kód: 002/NLZ/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa o zákazke Ostatné dokumenty
2020\07\21
21.07.2020
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania_CORRIGENDUM Ostatné dokumenty
2020\06\22
22.06.2020
 Súťažné podklady - doplnenie Súťažné podklady
2020\06\22
22.06.2020
 Oznam_predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2020\06\22
22.06.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania verejného obstarávania-Vestník SR Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\06\19
19.06.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania verejného obstarávania-Vestník SR Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\06\19
19.06.2020
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2020\06\18
18.06.2020
 Súťažné podklady - prilohy Súťažné podklady
2020\06\18
18.06.2020
 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Publikačný úrad Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\06\18
18.06.2020
 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Publikačný úrad Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\06\18
18.06.2020
21.09.2020 20:19:38